info@verhoevenverwarming.nl Storing of onderhoud? Bel: 040 - 206 4111
Thermische systemen

Thermische Systemen (tapwater/verwarming)

Thermische zonne-energie is een technologie voor het benutten van zonne-energie voor thermische energie (warmte).

Zo werkt het

Het zonlichtenergiesysteem heeft twee belangrijke onderdelen, een zonlicht collector, meestal op het dak en een inpandige zonneboiler. Bij sommige leveranciers kan deze in de zonnecollector geïntegreerd zijn. Gebruikt u ergens in huis warm water, dan stroomt dat uit de zonneboiler via een naverwarmingstoestel naar de tapkraan. Het naverwarmingstoestel (meestal een cv combi ketel) meet de temperatuur van het water en warmt zonodig verder bij. U hebt dus altijd warm water op de gewenste temperatuur.

Soorten systemen

Er bestaan grofweg twee soorten systemen; het drukloze systeem met terugloop, en het systeem onder druk. Het eerste systeem werkt als volgt:

Het circuit van de collector wordt gevuld met leidingwater zonder toevoegingen (dit is fysiek geschieden van het gebruikswater). Wanneer er voldoende licht op de collector valt schakelt de bijbehorende regeling de pomp in. De pomp zorgt er voor dat de collector geheel gevuld wordt en dat er vervolgens warmte naar het opslagvat getransporteerd wordt. De warmte wordt via een warmtewisselaar aan het gebruikswater afgegeven. Zodra er te weinig licht op de collector valt of zodra het opslagvat een temperatuur heeft bereikt van circa 85 ºC schakelt de regeling de pomp uit en loopt het collectorwater terug naar het terugloopniveau. Op de manier wordt een efficiënte beveiliging tegen bevriezing en oververhitting bewerkstelligd. Er hoeven dus aan de collector, ter voorkoming van bevriezing, geen milieubelastende vloeistoffen te worden toegevoegd.

Het tweede systeem werkt globaal hetzelfde, echter omdat het systeem onder druk staan zal er glycol aan het water toegevoegd moeten worden om bevriezing van de collector in de winter te voorkomen. Voordeel van dit systeem is dat zonder aanpassingen het mogelijk is de collector veel lager te leggen dan de zonneboiler. De leidingen hoeven niet op afschot naar de boiler te liggen.

Waarom naverwarming?

Het gemiddeld aantal zonlichturen is niet altijd constant. Denkt u maar aan het verschil tussen zomer en winter. Om ongeacht het seizoen over water van de gewenste temperatuur te beschikken is dus naverwarming nodig. Van overheidswege is een tapwatertemperatuur van minimaal 62 ºC vereist. Wanneer op de donkerste dagen in de winter deze minimale temperatuur van 62 ºC met de zonneboiler niet wordt bereikt, doet de naverwarmer de rest.

Laat u eens voorlichten wat de mogelijkheden zijn in uw specifieke situatie. Wij kunnen dan vrijblijvend een op maat gesneden offerte voor u maken.

Scroll naar boven